Finèr

Flyfiner 400 x 300 x 2 mm (1 stk) - Hobbyhjørna

Flyfiner 400 x 300 x 2 mm (1 stk)

149,00 kr

Modell: FF204030 Flyfiner 400 x 300 x 2 mm

149,00 kr
Bjørkefiner 400 x 300 x 4 mm(1 stk) - Hobbyhjørna

Bjørkefiner 400 x 300 x 4 mm(1 stk)

48,00 kr

Modell: BF404030 Bjørkefiner 400 x 300 x 4 mm

48,00 kr
Bjørkefiner 606 x 300 x 4 mm(1 stk) - Hobbyhjørna

Bjørkefiner 606 x 300 x 4 mm(1 stk)

69,00 kr

Modell: BF406030 Bjørkefiner 600 x 300 x 4 mm

69,00 kr

Nylig vist

Slett nylig vist
x