Koøye/Ventiler

Koøye 3mm 20stk - Hobbyhjørna

Koøye 3mm 20stk

95,00 kr

Modell: 048 06 20stk 5mm Koøyer.  R=6 mm r=3 mm d=0,5 mm

95,00 kr
Koøye 5mm 20stk - Hobbyhjørna
Utsolgt

Koøye 5mm 20stk

95,00 kr

Modell: 048 08 20stk 5mm Koøyer.  R=8 mm r=5 mm d=0,5 mm

95,00 kr
Utsolgt
Koøye 2mm 20stk - Hobbyhjørna

Koøye 2mm 20stk

89,00 kr

Modell: 078 04 20stk 2mm Koøyer.  R=4 mm r=2 mm d=0,5 mm

89,00 kr
Koøye 3mm 20stk - Hobbyhjørna

Koøye 3mm 20stk

89,00 kr

Modell: 078 05 20stk 3mm Koøyer.  R=5 mm r=3 mm d=0,5 mm

89,00 kr
Koøye 4mm 20stk - Hobbyhjørna

Koøye 4mm 20stk

95,00 kr

Modell: 078 06 20stk 4mm Koøyer.  R=6 mm r=4 mm d=0,5 mm

95,00 kr
Koøye 5mm 20stk - Hobbyhjørna
Utsolgt

Koøye 5mm 20stk

95,00 kr

Modell: 078 08 20stk 5mm Koøyer.  R=8 mm r=5 mm d=0,5 mm

95,00 kr
Utsolgt
Koøye 6mm 20stk - Hobbyhjørna
Utsolgt

Koøye 6mm 20stk

95,00 kr

Modell: 078 09 20stk 6mm Koøyer.  R=9 mm r=6 mm d=0,5 mm

95,00 kr
Utsolgt
Koøye 7mm 20stk - Hobbyhjørna
Utsolgt

Koøye 7mm 20stk

95,00 kr

Modell: 078 10 20stk 7mm Koøyer.  R=10 mm r=7 mm d=0,5 mm

95,00 kr
Utsolgt
Koøye 7mm 10stk - Hobbyhjørna

Koøye 7mm 10stk

59,00 kr

Modell:04-BF-0635 10stk 7mm Koøyer. Passer 1:50 Skala

59,00 kr
Koøye 8mm 10stk - Hobbyhjørna

Koøye 8mm 10stk

69,00 kr

Modell:04-BF-0065 10stk 8mm Koøyer. Passer 1:25-1:30 Skala

69,00 kr
Koøye 9mm 10stk - Hobbyhjørna

Koøye 9mm 10stk

69,00 kr

Modell:04-BF-0634 10stk 8mm Koøyer. Passer 1:25-1:30 Skala

69,00 kr
Koøye 11mm 10stk - Hobbyhjørna

Koøye 11mm 10stk

74,00 kr

Modell:04-BF-0633 10stk 7mm Koøyer. Passer 1:50 Skala

74,00 kr
Koøye 4mm 50stk

Koøye 4mm 50stk

86,00 kr

Modell:04-BF-0067 50stk 4mm Koøyer. 

86,00 kr
Koøye 6mm 50stk

Koøye 6mm 50stk

84,00 kr

Modell:04-BF-0066 50stk 6mm Koøyer. 

84,00 kr
Koøye 4,2mm 20stk

Koøye 4,2mm 20stk

84,00 kr

Modell:04-BF-0317 20stk 4.2mm Koøyer. 

84,00 kr
Koøye 5mm 10stk

Koøye 5mm 10stk

39,00 kr

Modell:04-BF-0623 10stk 5mm Koøyer. 

39,00 kr
SKORSTEIN 4X30MM /1stk

SKORSTEIN 4X30MM /1stk

95,00 kr

Modell: 04-BF-0117   SKORSTEIN 4X30MM /1

95,00 kr
Skorstein 60x10mm 1stk.
Utsolgt

Skorstein 60x10mm 1stk.

109,00 kr

Modell:  04-BF-0679 Skorstein 60x10mm 1stk.

109,00 kr
Utsolgt
SKORSTEN 4X40MM /1

SKORSTEN 4X40MM /1

139,00 kr

Modell:  04-BF-0116  SKORSTEN 4X40MM /1

139,00 kr
Vannkanon 18x33mm 1 stk

Vannkanon 18x33mm 1 stk

89,00 kr

Modell: 04-BF-0478 Vannkanon 18x33mm 1 stk

89,00 kr
Ventil 18mm 1stk

Ventil 18mm 1stk

38,00 kr

Modell: 04-BF-0626 Ventil 18mm 1stk

38,00 kr
Ventil 26mm 1stk

Ventil 26mm 1stk

39,00 kr

Modell: 04-BF-0625 Ventil 26mm 1stk

39,00 kr

Nylig vist

Slett nylig vist
x